Kreativ Start

Kreativ Start

Coverks har fått innvilget midler til forprosjektet av Kreativ Start. Målet med forprosjektet er å skape en samlende enhet på kryss av kommuner for å gjøre kunnskap mer tilgjengelig. Vi ønsker å være en plattform for kreative mennesker som kan utvikle et godt miljø...