PARTNERE

HOVEDPARTNER

Coverks har inngått en hovedpartneravtale med Sira-Kvina Kraftselskap.

Forvalter av naturens krefter

Sira-Kvina kraftselskap produserer fornybar energi i 7 vannkraftverk der vi benytter vannet fra de tre fylkene Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Årsproduksjonen er på vel 6300 GWh, noe som tilsvarer omtrent 5 % av Norges kraftproduksjon. Hovedkontor og driftssentral ligger på Tonstad i Sirdal. Lær mer på sirakvina.no

Høyspenningen 01.2016

SØLVPARTNERE

Coverks er på jakt etter 2 sølvpartnere. Dette er større næringslivsaktører i regionen, som ser verdien av Coverks.

STØTTEPARTNERE

Dette er partnere som har bidratt på ulike måer ifm. etableringen av Coverks og som fortjenes en stor takk!