Velkommen til Coverks

Coworking midt mellom Stavanger og Kristiansand.

Coverks er en samlingsplass, en innvovasjonsplattform, en arena for gründere, en utstillingsplass, en tenketank, en workshop, en prosjektplass, et arbeidsfellesskap, en moderne næringshage, en arena for kultur, kunst og musikk, en inspirerende café, en inkubator, et skaperverksted og mye mer. En ny arena for en ny generasjon kompetanse.

BAKGRUNN

SKAPE

GLEDE

HYGGE

VOKSE

LÆRE

OVERSKUDD

Kvinesdal er kjent for sin kultur, pågangsmot og korte beslutningsveier. Vi har en ånd for å få til mye, men ingen tydelig arena for det. Tidligere Lister Næringshage på Øye hadde en slags rolle, men ved overgangen til sentrum med en
kombinasjon av Fjotlandsgata og lokaler i banken, så senere kun lokaler i Fjotlandsgata, har skapergleden druknet i et virrvarr av organisasjons-, bygnings- og navneendringer.
Dagens gründere og mennesker med skaperlyst finner dagens miljø konservativt og kjedelig. Å flytte fra urbane miljøer i inn- og utland til triste lokaler uten skaperglede, er ingen god plattform for vekst eller bolyst. Mange i – og utenfor – kommunen er på leit etter et tidsriktig sted å skape verdier i. En arena hvor mennesker kan vise – og selge – sin idéer. En plass hvor skolebedriftene kan starte. En plass hvor det ferske bandet fra ungdomsskolen har sin første opptreden. En læreplass mellom skole og næring. En arbeidsplass for små lokale bedrifter, eller en liten avdeling i et stort konsern. Et yrende liv, og en urban café/barista – midt i sentrum. Et naturlig startpunkt for tilflyttere med – eller tanker om – egne bedrifter. CoVerks er alt dette – og mye mer!

Konseptet med et moderne arbeidsfelleskap er ikke unikt. Utenlands er det ganske vanlig, og de siste årene har slike miljø poppet opp mange steder i Norge, ofte med private initiativ. CoVerks skal videreføre et veletablert konsept, men justere det med lokal forankring. Til det trengs en driftig kjerne, litt drahjelp fra samarbeidspartnere og det offentlige.

Visjon

Coverks skal være den mest aktuelle arenaen for skaperglede og utvikling innen næring, kunst og kultur mellom Kristiansand og Stavanger. En arena skapt av og for mennesker som lidenskaplig tror verden er full av muligheter.

Mål

Målet er å vokse til bygningsmassen er stappfull av verdiskaping og aktiviteter. Konsekvensene skal være nye bedrifter, vekst i eksisterende bedrifter, innovative løsninger og patenter, nye innbyggere, nye prosjekter, nye arbeidsmåter og økt skaper- og bolyst.

Verdier

  • det skal være gøy
  • ingenting er for dumt
  • janteloven får du finne en annen plass
  • respekt for hverandre
  • lære av og bygge hverandre
  • ingen terskel
  • alt er løsbart over en kaffekopp

Styre (og eiere)

Frode Aagedal, styreleder
Frode Alberti Skaren, styremedlem
Frode Jerdal, styremedlem
Scott Basgaard, styremedlem

Vedtekter

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Coverks SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Elvevegen 15 i Kvinesdal kommune.

3. Virksomhet
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandør av varer/tjenester til relasjoner i og rundt Coverks og dens medlemmer. Virksomhetens avkastning blir stående i virksomheten, og brukes til å fremme medlemmene sine interesser i Coverks SA.
Foretaket har til formål å virkeliggjøre konseptet med et moderne arbeidsfellesskap mellom Kristiansand og Stavanger. Coverks SA skal være en samlingsplass, en innovasjonsplattform, en arena for gründere, en utstillingsplass, en tenketank og en workshop. Det skal være et arbeidsfellesskap hvor ideer kan videreutvikles. Coverks SA skal være et skaperverksted for en ny generasjon kompetanse.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent
Medlemmer er bedrifter, organisasjoner eller personer som samtykker til vedtektene.
Ved oppstart skal det betales kr. 1000,- i årlig medlemskontingent og 0,- i påfølgende år. Størrelsen på medlemskontingenten kan endres av årsmøte.
Andelsinnskudd og medlemskontingent forrentes ikke eller betales ikke tilbake til medlemmene, heller ikke ved utmelding.

5. Anvendelse av årsoverskudd
Evt. årsoverskudd skal brukes til videreutvikling av Coverks SA

6. Styre og daglig leder
Foretaket skal ha et styre fra 3 til 7 personer, hvor 1 er styreleder.
Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.
Styreleder og daglig leder har dersom begge signerer prokura.

7. Ordinært årsmøte
På det ordinære årsmøtet skal årsregnskap og årsberetning godkjennes, samt andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

8. Oppløsning av foretaket
Ved oppløsning skal evt. overskudd i sin helhet gå til et kreativt innslag i Kvinesdal sentrum – av den typen som naturlig vokser.