coverks er et sted mellom kristiansand og stavanger
hvor mennesker samles for å utøve, lære og dele kunnskap
innen kreativitet, design, teknologi – og sånn

 

en åpen og varm arena som ufarliggjør idéer
skapt på dugnad og drevet med delingsøkonomi
med tro på at verden er full av muligheter

 

det er ingen fasit på hva coverks er eller skal bli
menneskene og relasjonene former det som de vil
det er nettopp det coverks sin magi handler om

 

der hvor krysskompetanse møtes skjer det ting
nyskaping blir mer interessant enn det vanlige
og sammen kan man skape de utroligste verk

Coverks

Elvegaten 15, 4480 Kvinesdal

Visjon

Coverks skal være den mest aktuelle arenaen for kreativitet, design og teknologi mellom Kristiansand og Stavanger. En arena skapt av og for mennesker som lidenskaplig tror verden er full av muligheter.

Mål

Målet er å vokse til arena er stappfull av verdiskaping og aktiviteter. Konsekvensene skal være nye bedrifter, vekst i eksisterende bedrifter, innovative løsninger og patenter, nye innbyggere, nye prosjekter, nye arbeidsmåter og økt skaper- og bolyst.

Verdier

  • det skal være gøy
  • ingenting er for dumt
  • janteloven får du finne en annen plass
  • respekt for hverandre
  • lære av og bygge hverandre
  • ingen terskel men høy kompetanse

Styre

Frode Aagedal, styreleder
Frode Alberti Skaren, styremedlem
Frode Jerdal, styremedlem
Scott Basgaard, styremedlem
Svein Skårdal, styremedlem
Mads Sæløen, styremedlem
Sunniva Rognmo Thakre, styremedlem

Vedtekter

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Coverks SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Elvevegen 15 i Kvinesdal kommune.

3. Virksomhet
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandør av varer/tjenester til relasjoner i og rundt Coverks og dens medlemmer. Virksomhetens avkastning blir stående i virksomheten, og brukes til å fremme medlemmene sine interesser i Coverks SA.
Foretaket har til formål å virkeliggjøre konseptet med et moderne arbeidsfellesskap mellom Kristiansand og Stavanger. Coverks SA skal være en samlingsplass, en innovasjonsplattform, en arena for gründere, en utstillingsplass, en tenketank og en workshop. Det skal være et arbeidsfellesskap hvor ideer kan videreutvikles. Coverks SA skal være et skaperverksted for en ny generasjon kompetanse.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent
Medlemmer er bedrifter, organisasjoner eller personer som samtykker til vedtektene.
Ved oppstart skal det betales kr. 1000,- i årlig medlemskontingent og 0,- i påfølgende år. Størrelsen på medlemskontingenten kan endres av årsmøte.
Andelsinnskudd og medlemskontingent forrentes ikke eller betales ikke tilbake til medlemmene, heller ikke ved utmelding.

5. Anvendelse av årsoverskudd
Evt. årsoverskudd skal brukes til videreutvikling av Coverks SA

6. Styre og daglig leder
Foretaket skal ha et styre fra 3 til 7 personer, hvor 1 er styreleder.
Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.
Styreleder og daglig leder har dersom begge signerer prokura.

7. Ordinært årsmøte
På det ordinære årsmøtet skal årsregnskap og årsberetning godkjennes, samt andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

8. Oppløsning av foretaket
Ved oppløsning skal evt. overskudd i sin helhet gå til et kreativt innslag i Kvinesdal sentrum
– av den typen som naturlig vokser.

Takk til alle som var med å realisere Coverks og har bidratt undeveis!

Booking?

Møterom – Glasshuset
For ca. 6 personer. Projektor. Lydtett.
Halvdag 250,- / heldag 500,-

Møterom – Covy’s
For ca. 20 personer. Projektor.
Halvdag 500,- / heldag 1000,-

Møterom – Coverks big
For ca. 100 personer. Projector. Scene.
Kveld 1500 / helg 2500,-

Makerspace
For ca. 10 personer
Halvdag 500,- / heldag 1000,-

Kontakt?

Adresse

Coverks SA
Elvegaten 15
4480 Kvinesdal

Inngangen er på baksiden.

Kontaktperson

Frode Aagedal, styreleder
frode@aagedahl.no
97 19 77 07