Kreativ Start

Coverks har igangsatt et forprosjekt der det skal utvikles et kreativt nettverk i Agder som skal tilrettelegge og styrke innovasjon og samarbeid i regionen. Prosjektet skal bland annet formidle kunnskap og prosjekter mellom de kreative miljøene for å styrke kvaliteten og samarbeidsmulighetene. Prosjektet er økonomisk støttet av Sørlandets kompetansefond og skal legge grunnlag for et hovedprosjekt som realiseres i 2020.